Rəcəb ayının əməlləri, təqvimi...

Rəcəb ayının əməlləri, təqvimi...
Yayınlanma tarixi: 12.01.2024 21:05:31

İslamazeri.com-un "Din" rubrikasından...

Hicri qəməri təqvimi ilə bu il yanvar ayının 22-dən 23-nə keçən gecə mübarək Rəcəb ayı daxil olub. 

Həzrət Əli (ə) buyurur: “Rəcəb mənim ayım, Şəban Peyğəmbərin (s) ayı, Ramazan ayı isə Allah-taalanın ayıdır”.

Rəcəb ayı – o xüsusi zamanlardandır ki, rəhmətlə doludur. İnsanların qarşısına çoxlu fürsətlər qoyulur ki, bacardıqları qədər İlahi rəhmətdən daha çox faydalansınlar. Məsumlarımız (ə) bu ayda çoxlu istiğfar etməyi, oruc tutmağı, saleh əməllər yerinə yetirməyi, Allahı çoxlu zikr etməyi tövsiyə edirlər.

Rəcəb ayının fəziləti və əməlləri

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behiştdə qəsr vardır ki, Rəcəb ayının oruc tutanlarından savayı heç kəs ora daxil olmaz”.

Həzrət İmam Baqir (ə) buyurub: “Kim Rəcəb ayının əvvəlindən və ya ortasından və ya axırından bir gün oruc tutsa Allah cənnəti ona vacib edər və onu qiyamət günü bizimlə  birlikdə və bizim dərəcələrimizdə qərar verər. Və kim Rəcəb ayında 2 gün oruc tutsa ona deyilər ki, keçmiş günahların bağışlandı, əməllərinə yenidən bax (yəni, diqqət elə ki, günah eləmiyəsən). Və kim 3 gün oruc tutarsa ona deyilər ki, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlamdı. Bəs ona görə də tanıdıqlarından və mömin qardaş-bacılarından kimi istəyirsənsə şəfaət elə. Və kim 7 gün oruc tutsa cəhənnəmin 7 qapısı onun üzünə bağlanar və kim 8 gün oruc tutsa cənnətin 8 qapısı onun üzünə açılar və hansından istəsə daxil olar”.

 

Rəcəb ayının ilk gecəsi (yəni, cəmaduyəs-sani ayının axırıncı günündən rəcəb ayının ilk gününə keçən gecə) bu duanı oxumaq tövsiyə edilmişdir: “Əllahummə bərik lənə fi racəbin və şəbənə və bəlliğnə şəhra-Raməzan” (Duada Allah Təaladan 3 mübarək ayın – Rəcəb, Şəban və Ramazan aylarının fəzilətlərinin əta edilməsi istənilir)

Rəcab ayının ilk cüməsinin gecəsi (yəni Rəcəbin ilk cümə axşamından ilk cüməsinə keçən gecə) “leylətul-rəğaib” yəni “arzular gecəsi” adlanır. Bu gecəni ibadət və dualarla keçirmək tövsiyə olunub.

Rəcəb ayının əvvəl, orta və axır günlərində qüsl almaq müstəhəbdir və bu əməl günahların bağışlanmasına səbəb olar.

Rəcəb ayının bütün günləri oruc tutmaq müstəhəbdir və günahların bağışlanmasına səbəb olar. Hər kəs də qismət olan miqdarda bu günlərdən bəhrələnə bilər.

Rəcəb ayında ən azı 3 gün oruc tutmağın çox böyük fəziləti vardır. O kəslər ki, Rəcəb ayında oruc tutmaq imkanları yoxdur, onun yerinə sədəqə versinlər (imkanları çərçivəsində). Oruc tutmağa və sədəqə verməyə imkanı olmayan insanlar, əvəzində zikrlər deyə bilərlər.

Rəcəb ayında Məsumların (ə) mübarək hərəmlərini ziyarət etməyin böyük fəziləti vardır.

Rəcəb ayında tövbə və istiğfar etməyin və təhlil (lə iləhə illəllah) deməyin böyük fəziləti vardır.

Həzrət Rəsulullahdan (s) nəql edilir: “Hər kim rəcəb ayında 100 dəfə söyləyə: “əstəğfirullahəl – ləzi lə iləhə illə huvə vəhdəhu lə şərikə ləhu və ətubu iləyh” və oxuduğu duanı sədəqə ilə xətm edə , Allah Təala da onun durumunu rəhmət və bağışlama ilə xətm edər. Və hər kim (bu zikri) 400 dəfə desə, onun üçün 100 şəhidin savabı yazılar”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Rəcəb ayında 1000 dəfə لا إِلَهَ إِلا اللهُ” (“Lə iləhə illəllah”) desə, Allah Təala ona yüz min həsənə əta edər. Onun üçün behiştdə yüz şəhər tikər”.

Hər kim Rəcəb ayının səhəri və axşamı 70 dəfə desə: “أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ” (“Əstəğfirullahə və ətubu iləyh”) zikr qurtardıqdan sonra əlini göyə qaldırıb desə: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَ تُبْ عَلَىَّ” (“Əlahumməğfirli və tub ələyyə”) əgər Rəcəb ayında ölərsə, Allah ondan razı olar. Rəcəb ayının bərəkətinə görə atəş ona toxunmaz”.

Əgər bu ay boyunca 1000 dəfə bu zikr deyilsə:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ مِنْ جَمِیعِ الذُّنُوبِ وَ الْآثَامِ ” (“Əstəğfirullahə zəl-cələli vəl-ikram min cəmiiz-zunubi vəl-əsəm”) Rəhman Allah onu bağışlayar”.

Seyyid ibni Tavus nəql edir ki, Peyğəmbər (s) bu ayda “Tövhid” surəsini oxumağı çox fəzilətli hesab edirdi: on min dəfə, min dəfə, yüz dəfə. Hər kim bu ayın cümə günündə 100 dəfə bu surəni oxuyarsa, Qiyamət günü onun üçün bir nur olar ki, onu behiştə tərəf çəkər.

Bu ayın üç günündə: cümə axşamı, cümə və şənbə günlərində əgər oruc tutularsa, Allah ona 900 ilin ibadətinin savabını yazar.

Rəcəbin 15-nin kecəsində (14-dən 15-nə keçən gecə) 12 rükət namaz ricaən (qəbul olma ümidi) niyyəti ilə qılmaq bəyənilmişdir;

Rəcəb ayının 15-nin gecəsində qılınan 12-rükətli namazın qaydası belədir:

6 ədəd 2-rükətli namaz kimi qılınır; Hər rükətdə “Fatihə”dən sonra “İxlas”, “Fələq”, “Nəs” surələrini və “Ayətül-kursi”ni – hərəsini 1 dəfə, “Qədr” surəsini isə 4 dəfə oxumaq;

Namazı bitirdikdən sonra 4 dəfə demək: “Əllahu Əllahu Rabbi lə uşriku bihi şəy’ə, və lə əttəxizu min dunihi vəliyyə”.

Rəcəb ayının 15-də qüsl almaq, oruc tutmaq, İmam Hüseyni (ə) ziyarət etmək – bəyənilmiş əməllərdəndir.

Rəcəb ayında çox deyilməsi tövsiyə edilən zikrlərdən: Əstəğfirullahə və əs-əluhut-təvbəh”

Rəcəb ayının təqvimi:

Bu ayda mövludlar və şəhadət günlərilə də digər aylardan fərqlənir. Bu ayın mühüm günlərini; mövlud və şəhadətlərini, həmçinin tarixi əhəmiyyətli günlərin tarixini təqdim edirik.

Rәcәb ayının 1­i hicri 57­-ci il ­ 5­ci imam ­ İmam Muhәmmәd Baqirin (ә) mübarәk mövludu günüdür

Rәcәb ayının 3­ü hicri 254­-cü il ­ 10­cu imam ­ İmam Hadi (ә) (Әliyyәn­Nәqi (ә)) şәhadәtә yetişmişdir.

Rәcәb ayının 8­i hicri 20­-ci il ­ İslam dininin Misirә gәldiyi gündür.

Rәcәb ayının 10­u hicri 195­-ci il ­ İmam Muhәmmәd Tәqinin (ә) (müsәlmanlar bu mübarәk şәxsi, İmam Cavad (ә) adı ilә dә tanıyırlar) mübarәk mövludu günüdür. Rәcәb ayının 12-­i hicri 36­-cı il ­ Hәzrәt Әli (ә) Kufә şәhәrinә daxil olmuş vә buranı xilafәtin paytaxtı kimi müәyyәnlәşdirmişdir.

Rәcәb ayının 13­-ü hicrәtdәn 23 il öncә Mәkkә şәhәrindә, Kәbә evindә Әmirәlmöminin Hәzrәt Әli (ә) dünyaya gәlmişdir.

Rәcәb ayının 15-­i, hicri 62­ci ildә Kәrbәla hәqiqәtlәrini dünyaya çatdıran, zalım yezid istibdadını öz qәhrәman çıxışları ilә lәrzәyә gәtirәn Hәzrәt Zeynәbın (s.ә.) vәfatı günüdür.

Rәcәb ayının 19­-u, 9­cu hicri ilindә, Tәbuk qәzvәsi baş vermişdir. Gәnc İslam qoşunu, Rum imperiyasının tәcavüzünün qarşısını almaq üçün, Rәsuli­Әkrәmin (s) başçılığı altında, Mәdinә şәhәrindәn Әrәbistan yarımadasının şimalınadәk yürüş etmiş, İslamın qüdrәt vә әzәmәtini bütün әrәb tayfalarına nümayiş etmişdi.

Rәcәb ayının 20­-si, 13­cü hicri ilindә müsәlman mücahidlәrilә Rum imperiyası arasında Yәrmuk döyüşü baş vermişdir.

Rәcәb ayının 24-­ü, 7­ci hicri ilindә, mühüm strateji әhәmiyyәtә malik olan Xeybәr qalası müsәlmanlar tәrәfindәn fәth edilmişdir.

Rәcәb ayının 25-­i, hicri 183­cü ildә, müsәlmanların 7­-ci İmamı – Hәzrәt Museyi­Kazım (ә), dövrün xәlifәsi qәsbkar Harun­әr­ Rәşid tәrfindәn zәhәrlәnәrәk, şәhadәtә yetişmişdir.

Mübarәk hәrәmi Kazimeyn şәhәrindәdir. İmamı (ә) ziyarәt etmәyә әli çatmayanlar, onun qızlarının Vәtәnimizdә ­ Nardaranda vә Bibi­Heybәtdә olan mәqbәrәlәrini ziyarәt edә bilәrlәr.

Rәcәb ayının 27­-dә, hicrәtdәn 13 il öncә ­ Hәzrәt Mәhәmmәd ibn Abdullaha (s) peyğәmbәrliyin verilmәsi günü ­ Mәbәs günüdür. Bu gündә oruc tutmaq çox müstәhәbdir.

Rәcәbin 28-­i, hicrәtin 60­-cı ilindә İmam Hüseyn (ә) Mәdinәdәn Mәkkәyә doğru hәrәkәt etmişdir. Bu ­ Aşura salnamәsi ilә sonlanan, xilafәti qәsb etmiş zalım Yezid istibdadına qarşı mübarizә hәrәkatının başlanğıcı idi. Azsaylı tәrәfdarları ilә İslamı yaşadan, zülmә, rәzilliyә “yox!” deyәn İmam Hüseyn (ә), bu yenilmәz mübarizәsilә misilsiz qәhrәmanlıq mәktәbinin әsasını qoymuşdur.

GÜNÜN MANŞETLERİ